skip navigation

Пчеларење

Почетна / Пчеларење

Појачување слаби друштва

На слабото друштво кое запоседнува 3-4 рамки со легло и околу 5 улици покриени со пчели му се додава една правилно изградена рамка до леглото. После 3-4 дена бидејќи ...

Двоматично Пчеларење

Формирање на повеќематичните друштва се врши во месеците јуни, јули и до половината на август, при што температурите несмеат да бидат пониски од 25С. Доколку ...

Технологија на пчеларење

Поради зголемување на интензитетот на земјоделското производство а со цел добивање на поголемоа количина на храна, се користат нови високородни сорти и ...

Медоносни растенија

Багремот цвета во мај и е една од главните паши во источна и средна Македонија. Во западна Македонија послабо меди бидејќи над 700 m. надморска ...

Размножување

Од јаките пчелни друштва одземаме по 1-2 рамки со легло во сите стадиуми на развој заедно со пчели. Притоа внимаваме да не ја пренесеме и матицата и ...

Погачи

Во поголема шерпа се става 1/2 л. вода и се загрева. Кога водата ќе се загрее постепено се додава 2,5 кг. шеќер. На овој сооднос се додава 150 гр ...

Болести и лечење

Кога ќе пристигне побогата паша на пролет, на една неожичена рамка се поставува една лента од сатна основа, широка околу 1 цм. Вака припремената ...

Опрема

ДБ Кошница има плодиште со една преградна даска, една поклопна даска и 12 рамки. За медишта се користат полунаставци кои треба да има 2-3 за една кошница ...