skip navigation

Најквалитетни пчеларски производи

Кошниците со пчели бараат менаџмент и добро раководење, за што е потребно и време и знаење.

Order now

Квалитетниот мед секогаш на барање

Ако сакате природа и помагање на животната средина, чувањето пчели може да биде задоволувачко хоби.

Contact with us

Како да започнете со пчеларство

Откако ќе ги наредите кошниците, опремата и пчелите, време е да продолжите да учите!

Contact with us

Се за пчелите - Пчеларство во Македонија

Queen Bee

Матица

Матицата ја викаме и кралица, и како и секоја кралица мора да се избори за својот статус во кошницата. Зборот матица исто така означува - матица мајка- што и е во пчелната заедница ...

Продолжува
Drone Bee

Трут

Трутовите се мажјаци во пчелното семејство. Нив ги има во пчелното семејство од почетокот на пролетта до есен додека не престане пашата. Штом престане пашата и пчелното семејство ...

Продолжува
Worker Bee

Пчела работничка

Во пчелното друштво најбројни се пчелите работнички. Нивниот број се движи од 10 до 80 илјади зависно од јачината на друштвото. Пчелите работнички имаат закржлавени ...

Продолжува